Read More
Dicatat oleh almunabbih on Saturday, May 28, 2011
0 ulasan
categories: | edit post

PERMASALAHAN SUTERA

بسم الله
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد

Asal Pengharaman Sutera

Rasulullah SAW dihadiahkan farruj (sejenis pakaian) sutera. Baginda memakainya lalu mengerjakan sembahyang dengan pakaian itu. Setelah selesai sembahyang Baginda menanggalkan pakaian itu dengan keras seperti membencinya. Baginda bersabda:"Pakaian ini tidak sesuai bagi orang-orang yang bertaqwa."
(Muslim)

Dipercayai baginda telah ditegur oleh Jibril dalam solatnya tentang sutera. Dikatakan sejak itulah sutera haram dipakai oleh kaum lelaki.
Wallahualam.

Hujah-hujah Pengharaman Sutera

Rasulullah SAW bersabda:
"Janganlah kamu memakai sutera, sesungguhnya orang (lelaki) yang memakainya di dunia tidak dapat memakainya di akhirat."
(Bukhari & Muslim))

Rasulullah SAW mengambil sutera, baginda letakkan di sebelah kanannya dan baginda mengambil emas kemudian diletakkan sebelah kirinya, lalu baginda berkata:
"Kedua ini haram buat lelaki dari ummatku."
(Ahmad, Abu Daud, An-Nasaie, Ibn Hibban dan Ibn Majah)

"Emas dan sutera dihalalkan bagi wanita daripada umatku dan diharamkan ke atas lelaki daripada umatku."
(Hadis riwayat An-Nasa’i)

Ali r.a. berkata: Saya telah melihat Rasulullah SAW. Memegang sutera di tangan kanan dan emas di tangan kirinya kemudian berkata:
“Keduanya ini haram terhadap laki-laki dari umatku.”
(Abu Dawud).

Abu Musa Al-Ash’ari r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Telah diharamkan memakai sutera dan emas kepada orang laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi orang perempuan mereka.”
(At Turmizi)

Umar mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Barangsiapa memakai sutera di dunia tidak akan memakainya di akhirat."
(At-Turmidzi)

Kanak-Kanak Dipakaikan Sutera

Ada tiga pendapat dalam hukum orang yang memakaikan kanak-kanak pakaian sutera:

i. Haram ke atas orang yang memakaikan sutera kepada kanak-kanak sebagaimana dalam umum hadis di atas yang melarang lelaki memakai emas dan sutera.

ii. Harus memakaikan kanak-kanak yang belum baligh pakaian sutera itu. Ini kerana kanak-kanak itu belum mukallaf.

iii.Pendapat ketiga pula, jika kanak-kanak itu sampai umurnya tujuh tahun, maka haram dipakaikan sutera. Jika di bawah tujuh tahun, maka harus hukumnya.

QAUL ASHAH

Dalam ketiga-tiga pendapat ini, pendapat yang kedualah yang ashah iaitu harus dipakaikan sutera ke atas kanak-kanak yang belum baligh.

(Al-Majmu‘ kitab Ash-Solah bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah: 4/377-378)

Hukum Khuntsa Musykil Memakai Sutera

Khuntsa musykil ialah orang yang tidak nyata padanya tanda atau alamat yang menunjukkan dia sebagai lelaki ataupun perempuan, atau bertentangan tanda-tanda tersebut.

Setiap barang perhiasan yang diharamkan ke atas lelaki, diharamkan juga ke atas khuntsa musykil. Oleh yang demikian, haram bagi khuntsa musykil memakai sutera sebagaimana diharamkan ke atas lelaki.

(Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah: 4/384)

Kain Sutera Sebagai Pakaian Biasa

Pakaian yang bercampur dengan sutera, menurut pendapat yang shahih dan masyhur adalah mengikut kadar timbangannya. Jika sedikit timbangan sutera itu, maka haruslah dipakai oleh lelaki, namun jika lebih banyak timbangan sutera itu berbanding dengan timbangan bahan yang lain itu, maka haram lelaki memakainya. Adapun jika sama timbangan antara keduanya, maka menurut pendapat yang shahih adalah harus dipakai oleh lelaki kerana ia bukan sutera & mengutamakan perkara yang Halal lebih dahulu daripada yang Haram [ Fiqhul Manhaji]. Sebagaimana dalam hadis daripada Ibnu ‘Abbas katanya:

Maksudnya: "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada pakaian sutera yang tulen. Adapun sujian daripada sutera dan jahitan pakaian maka tidak mengapa."

(Hadis riwayat Abu Daud)

Dalam hal pakaian yang disuji/ disulam dengan sutera (sejenis jahitan sulaman untuk membuat bunga pada kain), adalah harus jika tidak melebihi empat jari. Ini termasuklah juga kocek pakaian, tampal dan sebagainya. Jika ia melebihi daripada empat jari, maka haram dipakai. Sebagaimana dalam hadis daripada Suwaid bin Ghafalah:

Maksudnya: "Sesungguhnya ‘Umar bin Al-Khattab berkhutbah di Jabiyah (bandar Syam) lalu berkata: "Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang daripada memakai pakaian sutera melainkan pada kadar dua, tiga atau empat jari."

(Hadis riwayat Muslim)

Jika dijahit pakaian itu dengan benang sutera adalah harus dipakai tanpa ada perselisihan pendapat. Melainkan baju besi berzirah (berantai) yang dianyam dengan emas walaupun sedikit adalah haram dipakai kerana ada kesombongan padanya. Sementara tasbih yang mempunyai benang sutera tidak haram menggunakannya.

JUBAH YANG MENGANDUNGI LAPISAN SUTERA :

Dalam isu ini, ada 2 pandangan :

1] Adapun jubah yang bukan daripada sutera tetapi isi di dalamnya (yakni antara lapis luar dan lapis dalam) ada sutera atau terdapat sutera di dalam bantal atau sebagainya, adalah harus digunakan.

2] Manakala dalam perkara jubah ini, Imam An-Nawawi mengatakan:

Ertinya: "Jika dilapisan luar jubah sutera dan dilapis dalamnya kapas ataupun dilapis luarya kapas dan dilapis dalamnya sutera adalah haram digunakan tanpa ada perselisihan pendapat."(Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah: 4/380)

Kain Sutera Sebagai Kapan

Haram mengkapankan mayat lelaki dengan kain sutera sebagaimana haram dia memakai ketika hidupnya. Manakala bagi mayat perempuan, boleh dikapankan dengan kain sutera sebagaimana dia boleh memakainya ketika hidupnya akan tetapi makruh hukumnya, kerana ada pembaziran, berbeza halnya ketika dia hidup kerana berhias-hias untuk suaminya. (Al-Majmu‘ kitab Al-Jana’iz bab Al-Kafan: 5/153)

Sembahyang Dengan Pakaian Sutera

[SUMBER 1 ]

Haram bagi lelaki memakai pakaian sutera atau menjadikannya alas ketika sembahyang, namun sembahyangnya itu sah. Adapun jika tidak diperolehinya sebarang pakaian melainkan sutera, menurut pendapat yang ashah hendaklah dia memakai pakaian sutera itu. Demikian juga, jika dia hanya terdapat pakaian yang bernajis dan pakaian sutera. Menurut pendapat yang ashah, jika pakaian bernajis itu tidak dapat dibersihkannya, kerana ketiadaan air, maka wajib dia bersembahyang dengan pakaian sutera tersebut, kerana sutera itu suci dan ia hanya haram pada ketika bukan waktu dharurah.

Manakala bagi perempuan pula, harus dia memakai pakaian sutera atau menjadikannya alas ketika sembahyang. (Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Satr Al-‘aurat: 3/181-182 & bab Thaharah Al-Badan: 3/ 147)

[SUMBER 2 ]

Lelaki Solat Pakai Sutera

Memakai sutera bagi lelaki adalah HARAM, manakala bersembahyang pula adalah satu IBADAH. Apabila kedua-dua ini (MAKSIAT dan IBADAH) berlaku secara serentak,ulama telah membincangkannya di bawah tajuk: “hukum sembahyang di kawasan yg dirampas”.

Secara kesimpulan, orang yg melakukan perkara haram dalam sembahyangnya, ada empat pendapat masyhur:
1) Sembahyang itu BATAL, dan wajib qadha’. (Mazhab Hanbali).
2) Sembahyang BATAL, tidak wajib qadha’. (al-Baqillani, al-Razi)
3) Sembahyang SAH tetapi tiada pahala (Jumhur ulama: Syafie, Malik, Ahmad satu riwayat).
4) Sembahyang SAH, dan dapat pahala sembahyang, dan dosa maksiat.

Pendapat yg paling kuat ialah: pendapat Jumhur atau pendapat no: 4, kerana:
Amalan seperti ini terdapat dua sudut yg berbeza;
-Dari sudut dia bersembahyang, maka ia satu ketaatan dan ibadah.
-Manakala dari sudut dia memakai sutera atau merampas kawasan org lain, ia satu maksiat.
jadi ia dua sudut yg berbeza.

Syeikh Muhammad al-Amin al-Syanqiti (penulis Adhwa’ Bayan) mengatakan: pendapat yg paling bertepatan dengan qiyas ialah pendapat no: 4. wallahu a’lam.

BAGAIMANA PULA DENGAN WUDHUKNYA ?

Wudhu’ pula tidak terjejas dengan sebab memakai pakaian haram. Yang menjadi khilaf, apabila berwudhu’ menggunakan air yg haram spt air yg dicuri, maka masalahnya seperti masalah di atas & hukumnya MAKRUH.

rujukan:
Muzakkirah Syeikh Muhammad al-Amin al-Syanqiti m/s 53-54.

Jawapan asal penulis di Al-Ahkam.net

Memakai Sutera Yang Sedikit

Boleh memakai sedikit sutera berdasarkan riwayat daripada Ibn Hazm, dari Suwaid bin Ghaflah:
Kami telah berjaya menakhluk negeri Syam. Pada suatu hari kami pulang ke Madinah, dan sudah hampir ke sana, kami pakai kain sutera dan dibaj (sejenis kain sutera yang banyak gambar). Sebaik sahaja Umar melihat kedatangan kami yang memakai kain sutera itu, beliau melempar kami. Melihat beliau marah, kami tanggalkan pakaian itu dan kami pakai kain biasa. Kemudian beliau nampak tersenyum dan berkata:
"Selamat datang wahai kaum muhajirin. Ketahuilah bahawa Allah S.W.T tidak membolehkan pakaian sutera bagi orang-orang sebelum kamu, apakah Dia bolehkan kepada kamu? Kaum lelaki tidak boleh memakai sutera kecuali sekadar ini dan ini."

Menurut Syukbah, Umar mengisyaratkan satu jari, dua atau tiga jari. Maksudnya kaum lelaki boleh memakai sedikit kain sutera seperti tali leher, kolar baju, pergelangan tangan dan seumpamanya yang tidak melebihi 3 jari lebar. Tapi adakah sutera yang kita pakai itu contohnya tali leher tidak melebihi 3 jari?

Syeikh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah juga berpendapat harus bagi kaum lelaki memakai sedikit sutera. Kesimpulannya, kaum lelaki boleh memakai sutera asalkan sedikit.


Rambut Diikat Dengan Benang Sutera

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung atau meminta sambungkan rambut mereka dengan rambut orang lain. Menyambung rambut itu termasuk dalam dosa-dosa besar.

Adapun mengikat rambut dengan benang sutera atau sebagainya yang bukan menyerupai rambut, maka tidaklah termasuk dalam larangan di atas. Kerana ia tidak termasuk makna tujuan menyambung itu, akan tetapi untuk kecantikan dan mengelokkan. (Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Thaharah Al-Badan: 3/147)

Memakai Sutera Kerana Penyakit

Harus bagi lelaki memakai sutera jika dia berpenyakit seperti berkurap, berkudis atau sebagainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis daripada Anas Radhiallahu ‘anhu:

Maksudnya: "Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam memberi kelonggaran kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dan Zubir memakai pakaian sutera kerana ada kudis yang mereka alami."

(Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Demikian juga, harus memakai sutera bagi menghindarkan kutu sama ada ketika pelayaran ataupun tidak. (Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah: 4/381)

Penggunaan Sutera Pada Selain Pakaian

Haram bagi lelaki menggunakan sutera sama ada dijadikan pakaian, alas tempat duduk atau bersandar, dan segala jenis penggunaan. (Al-Majmu‘ kitab Ash-Shalah bab Ma Yukrah Lubsuhu Wa Ma La Yukrah: 4/377) Sebagaimana disebutkan dalam hadis daripada Hudzaifah Radhiallahu ‘anhu katanya:

Maksudnya: "Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kita minum dan makan pada bejana emas dan perak, dan (melarang kita) daripada memakai sutera dan dibaj (sejenis sutera) serta duduk di atasnya."

(Hadis riwayat Al-Bukhari)

Menjadikan sutera sebagai tabir pintu, tabir jendela

Demikian juga, haram menjadikan sutera sebagai tabir pintu, tabir jendela atau sebagainya. Ada unsure bongkak, sombong & besar diri. [ Fiqhul Manhaji]

(Asna Al-Mathalib, kitab Shalah Al-Khauf, bab Ma Yajuzu Lubsuhu Li Al-Muharibi Wa Ghairihi Wa Ma La Yajuz: 1/277)

Penutup

Walaupun sutera itu suci, harus dijual beli dan sah juga dijadikan pakaian sembahyang, namun ia haram dan berdosa ke atas lelaki memakainya. Oleh kerana itu hati-hatilah memakai sutera, kerana apalah ertinya suatu pakaian walaupun bermutu tinggi yang tujuannya untuk menutup aurat dan berhias menurut syara‘, akibatnya akan mendatangkan kerugian di akhirat kelak.

Read More
Dicatat oleh almunabbih on Friday, May 20, 2011

PERANGI KHURAFAT DALAM HIDUP BERAGAMA [ JUMAAT : 20 JAN 2011 ] MASJID SRI RANGGU

الحمد لله جامعِ الشتات، ومحيي الأموات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تكتبُ الحسناتِ ،وتمحو السيئاتِ، وتنجي من المُهلكات، وأشهد أن محمدا عبده ورسُوله المبعوثُ بجوامع الكلمات، الآمرُ بالخيراتِ الناهي عن المنكراتِ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمةً بدوام الأرض والسماوات

أَمَّا بَعْدُ، فِيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

Wahai hamba-hamba Allah ! Bertaqwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa, Dan Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Saya menyeru diri saya sendiri dan juga sidang Jumaat sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah dengan melakukan segala suruhanNya dan menjauhi segala tegahanNya.

Sidang Jumaat yang dihormati sekalian

معشر المسلمين رحمكم الله

Sidang Jumaat yg dimuliakan Allah,

Setiap kali munculnya Hari Wesak di Tawau ini, sejak 3 tahun kebelakangan ini, maka boleh dikatakan setiap rumah taman di Tawau, serta kereta yang parking di Bandar, akan menerima 1 risalah iklan. Iklan yang memaparkan Wat Siam, gambar Tok Sami @ Tok Cha mereka, gambar testimony orang yang pernah berurusan dengan mereka, serta paparan nombor telefon disediakan ,bagi orang yang ingin meminta bantuan daripada Tok Sami. Maka Siam ini bisa memberikan tangkal-tangkal tertentu, dengan pelbagai warna & bentuk, bagi tujuan melariskan perniagaan, memikat perawan, menundukkan lawan atau ingin kebal, serta membomohkan sesuatu yang buruk seumpama santau terhadap sesiapa sahaja. Ramai juga yang meminta Tok Cha tersebut merumuskan 4 nombor ekor untuk dipertaruhkan di Sport Tato, Magnum 4D dan agensi judi yang lain. Selain itu, Tok Cha juga bisa meramal nasib seseorang yang bertemu dengannya. Lantaran itu pelbagai ramalan dan telahan akan dikeluarkan oleh mereka berkaitan dengan aspek perkahwinan, ekonomi, politik, kemasyarakatan, kehidupan individu tadi, ahli keluarganya dan lain-lain lagi.

Budaya ramalan sebegini sebenarnya bukanlah ekslusif milik kaum Budha sahaja, malah ianya juga wujud dalam pelbagai masyarakat yang lain. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah juga amat terpengaruh dengan tilikan tukang ramal sebegini. Malah penduduk di negara-negara barat & kini msyarakat Islam di Malaysia, khasnya dikalangan anak muda dan belianya, turut terdorong untuk mempercayai ramalan horoskop. Mereka membahagikan individu- individu mengikut bintang-bintang, melalui tarikh lahir mereka seperti Aries, Pisces, Sagitarius, Leo, Capricon dan lain-lain. Menerusi bintang-bintang ini mereka meramalkan apa yang bakal berlaku kepada individu tersebut sepanjang tahun, bulan bahkan setiap hari. Ramalan-ramalan horoskop sebegini turut diberikan ruangan khusus dalam beberapa akhbar-akhbar harian di Malaysia. Hingga ada yg menjadikan ia sebagai panduan utk memilih jodoh & psgn yg sesuai. Ini semua membuktikan bahawa hal-hal sebegini memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat kita.

Jika diteliti asal-usul kebanyakan ilmu-ilmu ramalan ini maka sebahagian besar darinya adalah berpandukan kepada pergerakan bintang-bintang di langit atau ilmu astrologi. Itulah sebabnya bagi masyarakat Melayu, tukang ramal ini juga dikenali sebagai Ahlil Nujum. Perkataan nujum itupun sebenarnya berasal dari bahasa arab berbunyi “najmun” yang bermaksud bintang. Dan pakar ramal lagi temberang yg termasyhur dlm sejarah perfileman tanahair ialah “ Nujum Pak Belalang “. Menurut Imam Ibnu Taimiyyah r.h ,Tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang.
معشر المسلمين رحمكم الله

Sekiranya kita menyemak firman-firman Allah S.W.T. di dalam al-Qur’an maka kita dapati terciptanya bintang-bintang di langit dan pergerakan-pergerakannya bukanlah berperanan untuk menentukan kebaikan atau keburukan perjalanan hidup makhluk Allah S.W.T di atas muka bumi ini. Tetapi ia tugas lain ,seperti yang diperjelaskan Allah menerusi firmanNya :

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

Dan demi sesungguhnya! Kami telah menghiasi langit yang dekat (pada penglihatan penduduk bumi) dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan; dan Kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. – al-Mulk (67) : 5

Seorang Tabi’in yang terkemuka Imam Qatadah r.h pula telah berpendapat bahawa :Penciptaan bintang-bintang ini (oleh Allah S.W.T.) hanya untuk tiga hal; penghias langit, pelempar syaitan dan tanda bagi orang untuk mengenali arah. Maka barangsiapa menafsirkan selain dari itu, dia telah salah & mengsia-siakan bahagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang dia tidak mengetahuinya. – Riwayat Imm al-Bukhari secara mu’allaq

معشر المسلمين رحمكم الله
Ilmu ramalan sebegini atau dikenali sebagai astrologi mencemari kemurniaan Tauhid dan boleh membawa kepada amalan syirik. Seseorang yang bertemu Dukun, Bomoh , Pawang atau Sandro tertentu, pasti akan beramal atau mempercayai kata-kata dan cadangan Sandro tadi, lalu akhirnya mereka telah menyandarkan sesuatu kejadian kepada sesuatu selain daripada kekuasaan Allah AW , dengan menyakini perkara tersebut boleh membawa mudarat atau manfaat kepada kita. Sedangkan Islam meletakkan kejadian sesuatu perkara itu bergantung kepada kehendak Allah S.W.T semata-mata. Firman-Nya dalam hal ini:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal". – al-Taubah (9) : 51

Dalam masyarakat kita disini, ada beberapa amalan yang terkait dengan kepercayaan membuta tuli terhadap sandro ini, antaranya ialah :

1] Menyandarkan sesuatu musibah itu berlaku bersangkutan dengan gerakan atau kedudukan bintang,

2] menetapkan hanya pada 1 tarikh tertentu sahaja pasangan pengantin itu boleh mengadakan majlis perkahwinan mereka. Kalau dibuat pada tarikh lain, pasti rumahtangga yang dibina akan “ panas” dan tidak kekal lama. Laki bini bisa bergaduh & tidak aman.

3] Andai kata ingin membina rumah & mendirikan tiang serinya, mesti pada tarikh yang bagus & ong yang dibilang oleh sandronya, baru sejuk isi rumahnya, bahagia & tenteram.

4] Kalau ingin naik rumah @ kedai baru, mesti juga ngam tarikhnya, baru akan beroleh keuntungan, kemakmuran & kebaikan…

Sidang Khutbah sekalian, semuanya ini adalah kepercayaan karut, Khurafat dan perbuatan yang tercela kerana segala sesuatu itu, samada baik @ buruknya, ditetapkan oleh Allah AW. Tanpa ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan-Nya. Inilah bentuk virus aqidah yang merosakkan aqidah umat Islam.Firman Allah S.W.T :

أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
Ketahuilah, sesungguhnya nahas dan malang mereka itu hanya di tetapkan di sisi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. – al-A’raaf (7) : 131

معشر المسلمين رحمكم الله

Rasulullah s.a.w. sendiri telah mencela dengan keras ilmu ramalan ini dan memberi amaran bahawa ia termasuk dalam ilmu sihir yang diharamkan. Di antara perkara yang amat dikhuatiri oleh baginda sekiranya menimpa umatnya adalah menularnya budaya mempercayai ramalan ahli nujum & dukun peramal. Sabdanya:
Aku mengkhuatiri tiga hal pada umatku; kezaliman para Imam, percaya kepada nujum, dan dusta terhadap takdir. – Hadis riwayat Ibnu Asakir daripada Abu Mihjan dan Imam al-Suyuthi menyatakan hadis ini Hassan.

Rasulullah s.a.w. juga menyatakan bahawa bagi sesiapa yang menemui tukang ramal, hanya bertemu sahaja, dan tidak mempercayai kata-katanya pun, maka solatnya solatnya tidak diterima selama empat puluh hari. Sabdanya:

عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ]ص[ ,عَنْ النَّبِيِّ ]ص[ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

Sesiapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka solatnya tidak diterima Allah selama empat puluh hari.

Maka bayangkan pula , bagaimana pula mereka yang termasuk dalam kumpulan yang menggunakan ilmu astrologi ini dan mempercayai ramalannya maka solatnya juga tidak diterima selama empat puluh hari.

Menurut baginda mempercayai tukang ramal dan ahli nujum adalah salah satu dari perkara yang berbentuk kekafiran. Sabdanya:

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم »

Barangsiapa mendatangi dukun atau ‘arraaf (tukang ramal), lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad s.a.w. - Hadis riwayat Imam Hakim di dalam al-Mustadraknya.

Sewajarnya seluruh umat Islam menghindarkan diri dari bertemu tukang ramal, Dukun, Bomoh , Pawang atau Sandro ini. Hindarkan diri, daripada membaca ataupun mempercayai ramalan-ramalan menurut ilmu ramalan sebegini. Kita wajib meyakini segala ilmu tentang perkara yang ghaib seperti perkara yang bakal terjadi pada masa hadapan itu hanyalah milik Allah S.W.T, dan makhluk Allah seperti bintang tidak memilki ilmu-ilmu ghaib tersebut. Sekiranya kita meletakkan sesuatu makhluk lain seperti peredaran bintang-bintang, tarikh-tarikh hasil rumusan dan sebagainya, sebagai punca terjadinya sesuatu perkara pada masa hadapan, maka ia termasuk dalam kategori perbuatan syirik. Ternyata syirik merupakan satu perbuatan yang zalim dan Allah S.W.T. tidak akan mengampunkan golongan yang mengsyirikan-Nya melainkan bagi mereka yang bertaubat. Firman-Nya dlm Surah al-Nisa' ayat : 116:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukan-Nya dengan sesuatu dan akan mengampunkan (dosa) selain kesalahan (syirik) bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya. Sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh." –.

Inilah beberapa bentuk kepercayaan karut & budaya Syirik, yang sempat Khatib jelaskan berkenaan punca dan sebab musabab jiwa dan hati umat Islam hari ini langsung tidak sensitive dengan pahala dan dosa serta tiada risau akan sesuatu dosa. Berhati- hatilah, dosa syirik adalah amat besar. Justeru,

BERTAUBATLAH SEGARA DARI DOSA SYIRIK SEBELUM SAMPAINYA AJAL, KERANA APABILA TELAH SAMPAI AJAL, SI PELAKU SYIRIK TIADA HARAPAN LAGI MENDAPAT KEAMPUNAN ALLAH SWT. Nauzubillah min zalik.

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي القُرْآنِ العَظِيْمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الحَكِيْمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ وَاسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الُمْسِلِمْينَ وَالمُسْلِمَاتِ وَالمُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ فَاسْتَغْفِرُوْهُ فَيَا فَوْزَ المُسْتَغْفِرِيْنَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِيْن


KHUTBAH KEDUA :

الحمد لله، وفق من شاء لطاعته، وشرح صدورهم، فجعلهم من أهل ذكره وشكره وحسن عبادته..

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الزلفى لديه في دار كرامته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، ختم الله به رسالاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين،

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ ! أِتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُواْ مَعَ الصَّادِقِيْنَ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَنَّى بِمَلاَئِكَتِهِ المُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ. فَقَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا وَآمِرًا :

إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما...

معشر المسلمين رحمكم الله

Firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepadanya:" Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar". - Luqman (31) : 13

اَللهُّمَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سّيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اْلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ.

اَللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ عَلَى السَّلاَطِيْنَ الْكِرَامِ وَوُلاَةِ الْمُسْلِمِيْنَ العِظَامِ، الَّذِيْنَ قَضَوْا بِالْحَقِّ وَبِهِ كَانُوا يَعْدِلُونَ

اَللُّهُمَّ اجْعَلْ مَالِيْزِيَا طَيِّبَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً رَخِيَّةًً سخاءً رخاءً دارَ عدلٍ و وَسَائِرَ بِلاَدِِ الْمُسْلِمِيْنَ

اللهم انصر الإسلام و المسلمين ،اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ، ولا عيبا إلا سترته ، ولا هاما إلا فرجته ، ولا دينا إلا قضيته ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا ارحم الراحمين

Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami pada saat dan ketika ini melainkan pada kedudukan dosa yang Engku akan mengampuninya, segala keaiban kami, maka Engkau jua yang menutupnya, segala dukacita hati kami, Engkau jua yang melapangkannya, segala hutang-piutang kami, Engkau jua yang melangsaikannya, segala permintaan dunia & akhirat kami, Engkau jualah yang memperkenankannya, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi amat Penyayang.

اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآجرة حسنة ، وقنا عذاب النار ، عباد الله

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوْهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ.

Read More
Dicatat oleh almunabbih on
0 ulasan
categories: , | edit post

Total Pageviews

JADUAL KULIAH MAGHRIB & AKTIVITI DAKWAH SAYA

1- ISNIN : A] MSJD QUBA',[ TMN WAWASAN] QANUN JENAYAH SYARIYYAH

2- SELASA: MSJD BAITUR RAHMAN [MUHIBBAH BAL] TAFSIR & FIQH

3- RABU : MSJD AL-AMAN [ TANJUNG BATU ] APA YANG DISUKAI OLEH NABI SAW & APA YANG BAGINDA BENCI ?

4- KHAMIS MSJD AL-KAUTHAR [ BANDAR]

TAFSIR JUZ A'MMA

5- JUMAAT
1- TAWAU FM [KEMUSYKILAN AGAMA ]

2- MSJD BABUS SAA'DAH : [MUHIBBAH RAYA]
400 KESALAHAN DALAM SOLAT


6- AHAD : MASJID BANDAR
- HIDAYATUS SIBYAN
- FIQH BERINTERAKSI DENGAN NON-MUSLIMLabels

Pautan

PENDAMPING SETIA

Demi Masa

Web Analytics